• "altijd in beweging"

  Sportclub Veluwezoom
 • Als de cijfers rond het coronavirus zich in de goede richting blijven ontwikkelen, zet het kabinet per 19 mei de tweede stap in het heropeningsplan, inclusief versoepelingen voor de binnen- en buitensport. We zijn blij dat er hiermee een stapje de goede richting op wordt gezet. Al zijn we natuurlijk niet tevreden dat het voor een grote groep voetballers nog steeds niet mogelijk is te doen wat ze het liefste doen: als team trainen en wedstrijden spelen.

  Maar zoals gezegd; er is weer iets meer ruimte voor zowel zaal- als veldvoetballers. Zo kunnen voetballers vanaf 27 jaar vanaf 19 mei buiten weer in groepsverband voetballen. Helaas nog steeds op anderhalve meter en in een maximale groepsgrootte van dertig personen. En na lange tijd mogen ook de binnensportlocaties weer open. Zaalvoetballers vanaf 18 jaar mogen trainen in groepjes van maximaal 2 personen en een trainer (en op 1,5 meter afstand). Zaalvoetballers onder de 18 jaar mogen als team trainen en onderling wedstrijden spelen zonder 1,5 meter afstand.

  De KNVB is in gesprek met het kabinet over de versoepelingen in stap 3 van de openingsagenda. Onze inzet is om de groep van 27+ weer vrij te kunnen laten trainen en (lokale) jeugdwedstrijden tussen verenigingen onderling mogelijk te maken. Volgende week staat hierover een gesprek met minister Van Ark (Sport) gepland.

  Opening terrassen bij Sportclub Veluwezoom nu alleen op zondagen
  De terrassen op sportlocaties mogen vanaf 19 mei weer open, tussen 06.00 en 20.00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen, zoals maximaal vijftig personen per terras en maximaal twee personen aan tafel op anderhalve meter afstand, tenzij het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat. Ook geldt er een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Sportclub Veluwezoom opent haar terrassen alleen op zondagen en voor spelers/trainers die op die dag getraind hebben.
  Voor de duidelijkheid:
  * Terras alleen geopend voor spelers/trainers die op zondag trainen
  * Elftallen moeten zich tot nader order op de donderdag voor de zondag dat ze willen trainen opgeven bij Oscar 06-53989095
  * Het is niet toegestaan dat er vrienden, supporters enz. aanwezig zijn op de training en terrassen
  * Regels aangaande terras bezoek zijn bij alle leiders/spelers bekend


  Verruiming maatregelen senioren
  De afgelopen tijd heeft de groep voetballers vanaf 27 jaar in kleine groepjes van maximaal 4 personen op het trainingsveld gestaan. Vanaf 19 mei is trainen in grotere groepen weer mogelijk, al zijn daar nog steeds voorwaarden aan verbonden. Zo mogen groepen uit maximaal 30 personen bestaan en moeten voetballers onderling 1,5 meter afstand bewaren. Jongeren tot en met 26 jaar mochten, en mogen, gezamenlijk trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen zonder 1,5 meter afstand te houden.

  Helaas blijven we, ondanks intensief overleg en contact met VWS, tegen beperkingen aanlopen. Binnen die beperkingen willen we hierbij toch een oproep doen om activiteiten te blijven organiseren, eventueel in de zomerperiode. In de hoop dat er dan meer versoepelingen volgen, is deze periode de uitgelezen kans om toch nog een balletje te kunnen trappen, misschien zelfs in de vorm van (onderlinge) wedstrijden. We ondersteunen verenigingen op verschillende manieren. Je leest er alles over op knvb.nl/zomervoetbal.

  KNVB Regiocup jeugd
  We realiseren ons dat het met de aangekondigde versoepelingen per 19 mei ontzettend lastig gaat worden de KNVB Regiocup voor jeugd te organiseren zoals we dat het liefst zouden zien: in de periode mei/ juni enkele wedstrijden per team spelen in kleine poules op basis van een regionale indeling. Maar ons voetbalhart blijft kloppen, daarom willen we de KNVB Regiocup voor de jeugd nog niet definitief annuleren. De komende dagen bekijken we wat er nog mogelijk is, eventueel in afgeslankte vorm. Volgende week nemen we een definitief besluit en informeren we iedereen vanzelfsprekend zo snel als mogelijk.

  Vanaf dinsdagavond 9 maart:
  alle leden t/m 26 jaar kunnen trainen o.l.v. Jhon v. Beukering van 19:00-20:30 uur.
  Indien er geen behoefte is om mee te doen aan de groepstraining, sta je vrij om voor jezelf te trainen. 

  Ballen e.d. kan je dan gebruiken van je eigen elftal

  Het bestuur gaat niet controleren op leeftijden, wij gaan uit van het gezond verstand van onze leden die zich aan alle richtlijnen houden !

   

  • Buiten het veld geldt de 1,5 meter regel
  • Kleedkamers blijven gesloten
  • Clubhuis is gesloten
  • Na de training direct het sportpark verlaten
  • Bij gezondheidsklachten, blijf je thuis

  bestuur
  Sportclub Veluwezoom

 • CORONA EN CONTRIBUTIE
  Corona heeft een grote impact op ons allemaal, dus ook op onze vereniging. Onze teams trainen wel maar spelen al geruime tijd geen wedstrijden. Volgens de laatste berichten van de Rijksoverheid is het eind in zicht maar duurt het voor iedereen veel te lang.

  Het bestuur van Sportclub Veluwezoom is verheugd te kunnen constateren dat verreweg de meeste leden de club trouw zijn gebleven en de verschuldigde contributie netjes en op tijd voldoen.
  Dit zegt iets over de betrokkenheid binnen onze vereniging; iets om werkelijk trots en dankbaar voor te zijn!

  Echter er zijn ook enkele leden die (en meerdere malen) hun contributie bijdrage hebben gestorneerd en dat is jammer en misschien niet slim omdat door de bijkomende kosten het verschuldigde bedrag alleen maar oploopt.

  Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: men is juridisch gezien de statuten verplicht de contributie te blijven betalen. De contributieplicht voor leden blijft bestaan, ook al is er (door overmacht) geen voetbalaanbod. Anders gezegd, het lidmaatschap van een voetbalvereniging brengt automatisch een verplichting tot contributiebetaling met zich mee, of er nu wel of niet gevoetbald wordt.

  Heb je moeite om contributie te betalen?
  Mocht jouw contributie nog open staan en het betalen daarvan een probleem zijn dan horen wij dat graag. Je kunt dit aangeven bij onze penningmeester Hans Kemperman of 2e penningmeester Nicolle Loevering.
  Hans Kemperman s-avonds na 18:00 uur 06–30614084
  Nicolle Loevering s-avonds na 18:00 uur 06–23549254
  mailen kan ook: administratie@scveluwezoom.nl

  Hans en Nicolle zullen dan samen met jou op zoek gaan naar een passende oplossing
  ! alles zal vertrouwelijk worden behandeld !

  Bestuur SC Veluwezoom

 • Klik op de TV voor sponsor info
rfwbs-slide